„AKTYWNY SENIOR”

 

TYTUŁ PROJEKTU „AKTYWNY SENIOR – USŁUGI ZDROWOTNE W DOMU SENIORA TILIAM W ZAWADZKIEM”
OŚ PRIORYTETOWA

DZIAŁANIE

RPOP.08.00.00 Integracja społeczna

RPOP.08.01.00 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU DOM SENIORA TILIAM W ZAWADZKIEM, ul. Polna 3

 

CELE PROJEKTU:

Celem projektu jest poprawa jakości życia i aktywności 45 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 70+ (K-25, M-20), w tym 5 osób z niepełnosprawnościami żyjących w jednoosobowych gospodarstwach domowych poprzez zwiększenie dostępu do usług medycznych w mieście Zawadzkie w okresie od 1.09.2018 do 31.12.2019 roku. W okresie rzeczowej realizacji trwającej 15 m-cy 45 osób będzie objętych wsparciem dziennej opieki w Domu Seniora Tiliam w Zawadzkiem (w pow. strzeleckim, woj. opolskie). Projekt obejmuje obok usług opieki medycznej i opiekuńczej: rehabilitację ruchową, logopedyczną i psychiatryczną.

PLANOWANE EFEKTY:

  • „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie” – 45 osób;
  • „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu” – 15 szt.;
  • „Liczba osób objętych usługami zdrowotnymi w programie” – 45 osób;
  • „Liczba personelu służb świadczących usługi zdrowotne objętego wsparciem w programie” – 8 osób;
  • „Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie w zakresie usług zdrowotnych” – 5 osób.

Wartość projektu – 1 036 025,00 PLN,

Wkład Funduszu Europejskiego (EFS) – 880 621,25 PLN.

 

OGŁOSZENIE

REKRUTACJA

Komfort

Kompleksowa opieka i wypoczynek w standardzie przyjaznego i unikatowego Domu dla osób starszych i niesamodzielnych. Do dyspozycji mamy pokoje w większości jednoosobowe z samodzielną łazienką wyposażone w estetyczne meble, tv, system przywoławczy.

więcej →

Aktywizacja

Zapewniamy atrakcyjne spędzanie czasu dzięki zaplanowanym aktywizacjom – dostosowanym do możliwości, potrzeb i preferencji opiekowanych osób. Wspólnie możemy uprawiać ogródek, wymieniać się doświadczeniami kulinarnymi w ramach warsztatów kulinarnych w naszej kuchni przystosowanej do takich zajęć, organizować zajęcia plastyczne, pogadanki itp.

więcej →

Opieka

Realizujemy usługi opiekuńcze (pielęgniarskie) i lecznicze dzięki doświadczonej kadrze opiekunów i specjalistów: lekarza, rehabilitanta, trenera personalnego, dietetyka. Dbałość o zdrowie i codzienny komfort pobytu to podstawa uzyskania zadowolenia i możliwości wspólnych aktywności na miarę potrzeb Mieszkańców naszego Domu.

więcej →

Jeżeli masz jakieś pytania chętnie na nie odpowiemy!