REKRUTACJA

Kryteria rekrutacji uczestników do udziału w projekcie: wiek od 70 rok życia, w tym osoby niepełnosprawne osoby zamieszkałe na terenie woj. opolskiego; osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym; Zakres działań w projekcie: zajęcia rehabilitacyjne ruchowe zajęcia rehabilitacyjne logopedyczne zajęcia … Czytaj dalej REKRUTACJA