Dołącz do nas

Przyjęcie do placówki

Przyjęcie do placówki następuje w wyniku podpisania umowy cywilno – prawnej z właścicielem placówki. Podpisanie umowy następuje osobiście z odbiorcą usług placówki, lub z jego prawnym opiekunem. Podpisanie umowy jest poprzedzone ustaleniami formalno-prawnymi, w tym prezentacją placówki i zakresu świadczonych usług.

Dokumenty, które należy mieć przy przyjęciu:
  • wypełniony kwestionariusz osobowy
  • dowód osobisty lub dowód osobisty osoby podpisującej umowę w imieniu osoby przekazywanej na pobyt dzienny
  • historia choroby oraz karty informacyjne z wcześniejszych pobytów w szpitalu /jeśli takie są w posiadaniu
  • zaświadczenie lekarskie o aktualnie zażywanych lekach
  • w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej częściowo lub całkowicie orzeczenie sądu
  • orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności (jeżeli zostało wydane).

Jeżeli przyszły odbiorca usług placówki nie posiada któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, wówczas lekarz placówki ocenia aktualny stan zdrowia i ustala indywidualny plan opieki. Podobna sytuacja występuje również w przypadku posiadania badań, celem potwierdzenia stanu zdrowia. Dokonana diagnostyka pozwala na zebranie informacji, co do stanu zdrowia, celem dopuszczenia oraz ukierunkowania określonych usług w sposób spersonalizowany dla konkretnej osoby. Ma to także na celu ustalenie koniecznych dodatkowych badań, kontynuowanie lub rozpoczęcie leczenia oraz pozwoli na nadanie stopni w skali Barthela. Ponadto wywiad lekarski pozwoli na przekazanie niezbędnych informacji personelowi placówki:

  • pielęgniarkom celem przekazania informacji co do kuracji, wymagań opiekuńczych itd.;
  • dietetykowi celem wskazania stanu zdrowia, wyników badań, co ma wpłynąć na dobór właściwej diety;
  • rehabilitantom celem wskazania stanu zdrowia, wyników badań, co ma wpłynąć na dobór właściwego programu rehabilitacji;
  • trenerom/animatorom celem wskazania stanu zdrowia, a tym samym dopuszczenia do poszczególnych zajęć aktywizacyjnych i rozrywkowych.

Zapraszamy do zapoznania się z formalnymi szczegółami pobytu, które określa Regulamin Organizacyjny Domu Seniora Tiliam w Zawadzkiem.

Dokumentacja w aktualizacji. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt tel. 77 412 96 37 – postaramy się rozwiązać wszelkie pytania czy wątpliwości.

Komfort

Kompleksowa opieka i wypoczynek w standardzie przyjaznego i unikatowego Domu dla osób starszych i niesamodzielnych. Do dyspozycji mamy pokoje w większości jednoosobowe z samodzielną łazienką wyposażone w estetyczne meble, tv, system przywoławczy.

więcej →

Aktywizacja

Zapewniamy atrakcyjne spędzanie czasu dzięki zaplanowanym aktywizacjom – dostosowanym do możliwości, potrzeb i preferencji opiekowanych osób. Wspólnie możemy uprawiać ogródek, wymieniać się doświadczeniami kulinarnymi w ramach warsztatów kulinarnych w naszej kuchni przystosowanej do takich zajęć, organizować zajęcia plastyczne, pogadanki itp.

więcej →

Opieka

Realizujemy usługi opiekuńcze (pielęgniarskie) i lecznicze dzięki doświadczonej kadrze opiekunów i specjalistów: lekarza, rehabilitanta, trenera personalnego, dietetyka. Dbałość o zdrowie i codzienny komfort pobytu to podstawa uzyskania zadowolenia i możliwości wspólnych aktywności na miarę potrzeb Mieszkańców naszego Domu.

więcej →

Jeżeli masz jakieś pytania chętnie na nie odpowiemy!