EFS

 

TYTUŁ PROJEKTU „SENIORZY GÓRĄ”
OŚ PRIORYTETOWA

DZIAŁANIE

RPOP.08.00.00 Integracja społeczna

RPOP.08.01.00 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU DOM SENIORA TILIAM W ZAWADZKIEM, ul. Polna 3

 

OPIS PROJEKTU:

Celem projektu jest poprawa jakości życia i aktywności 35 osób (mieszkańców województwa opolskiego) w wieku 70+, w tym niepełnosprawnych, żyjących w jednoosobowych gospodarstwach domowych oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie dostępu do usług medycznych. Projekt obejmuje: zajęcia rehabilitacyjne ruchowe, zajęcia rehabilitacyjne logopedyczne, zajęcia rehabilitacyjne psychoterapeutyczne; terapię zajęciową – zajęcia terapeutyczne z malarstwa; szkolenie dla opiekunów.

 

Zgodnie ze wskaźnikami – produktami i rezultatami realizowanego projektu są:

  • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” – 1 szt.;
  • „Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami” 1 szt.;
  • „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie” – 35 osób;
  • „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu” – 15;
  • „Liczba osób objętych usługami zdrowotnymi w programie’ – 35 osób;
  • „Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie w zakresie usług zdrowotnych” – 4 osoby;
  • „Liczba personelu służb świadczących usługi zdrowotne objętego wsparciem w programie” – 14 osób.

Wartość projektu – 889756,25 PLN,

Wkład Funduszu Europejskiego (EFS) – 756281,00 PLN.

 

OGŁOSZENIA

REKRUTACJA

Komfort

Kompleksowa opieka i wypoczynek w standardzie przyjaznego i unikatowego Domu dla osób starszych i niesamodzielnych. Do dyspozycji mamy pokoje w większości jednoosobowe z samodzielną łazienką wyposażone w estetyczne meble, tv, system przywoławczy.

więcej →

Aktywizacja

Zapewniamy atrakcyjne spędzanie czasu dzięki zaplanowanym aktywizacjom – dostosowanym do możliwości, potrzeb i preferencji opiekowanych osób. Wspólnie możemy uprawiać ogródek, wymieniać się doświadczeniami kulinarnymi w ramach warsztatów kulinarnych w naszej kuchni przystosowanej do takich zajęć, organizować zajęcia plastyczne, pogadanki itp.

więcej →

Opieka

Realizujemy usługi opiekuńcze (pielęgniarskie) i lecznicze dzięki doświadczonej kadrze opiekunów i specjalistów: lekarza, rehabilitanta, trenera personalnego, dietetyka. Dbałość o zdrowie i codzienny komfort pobytu to podstawa uzyskania zadowolenia i możliwości wspólnych aktywności na miarę potrzeb Mieszkańców naszego Domu.

więcej →

Jeżeli masz jakieś pytania chętnie na nie odpowiemy!