REKRUTACJA

Kryteria rekrutacji uczestników do udziału w projekcie: wiek od 70 rok życia, w tym niepełnosprawne i żyjące w jednoosobowych gospodarstwach domowych; zamieszkiwane na terenie woj. opolskiego; zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym; osoby bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej; … Czytaj dalej REKRUTACJA