Pobyt dzienny

Przedmiotem działalności placówki jest świadczenie dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi w systemie nieinstytucjonalnym zapewniającym zintegrowanie w ramach społeczności lokalnej. Profesjonalnie i komfortowo, kompleksowo i długofalowo i w sposób zindywidualizowany – realizujemy usługi opiekuńcze umożliwiające spełnienie misji:

PRAGNIEMY, BY JESIEŃ BYŁA NAJPIĘKNIEJSZĄ PORĄ ŻYCIA.

Nasz Dom jest miejscem spotkań dla osób szukających spokoju, przyjaźni, możliwości ciekawego i aktywnego spędzania czasu. Tworzymy wspólnie miejsce, gdzie chce się przebywać, bo jest to miejsce do spotkań z rodziną i przyjaciółmi, w pełni dostosowane do potrzeb osób starszych i niesamodzielnych, zapewniające spokojną, bezpieczną, godną i szczęśliwą każdą chwilę tu spędzoną.

Dokładamy wszelkich starań, by każdy czuł się u nas bezpiecznie, dbamy przede wszystkim o ciepłą i serdeczną atmosferę, budowaną na pomocy, zaufaniu i wzajemnym szacunku.

Zapewniamy atrakcyjne spędzanie czasu dzięki zaplanowanym aktywizacjom – dostosowanym do możliwości, potrzeb i preferencji opiekowanych osób. Wspólnie możemy uprawiać ogródek, wymieniać się doświadczeniami kulinarnymi w ramach warsztatów kulinarnych w naszej kuchni przystosowanej do takich zajęć, organizować zajęcia plastyczne, pogadanki itp. Możemy razem wyjechać w plener: zwiedzać, oglądać, podziwiać itp.


W ramach pobytu dziennego realizujemy:
 • usługi opiekuńcze (pielęgniarskie) i lecznicze
 • usługi rekreacyjne
 • usługi dietetyczno-żywieniowe
 • usługi rehabilitacyjne
 • usługi edukacyjne
 • usługi z obszaru kultury

Przyjęcie do placówki następuje w wyniku podpisania umowy cywilno – prawnej z właścicielem placówki. Podpisanie umowy następuje osobiście z odbiorcą usług placówki, lub z jego prawnym opiekunem. Podpisanie umowy jest poprzedzone ustaleniami formalno-prawnymi, w tym prezentacją placówki i zakresu świadczonych usług.


Dokumenty, które należy mieć przy przyjęciu:
 • wypełniony kwestionariusz osobowy
 • dowód osobisty lub dowód osobisty osoby podpisującej umowę w imieniu osoby przekazywanej na pobyt dzienny
 • historia choroby oraz karty informacyjne z wcześniejszych pobytów w szpitalu /jeśli takie są w posiadaniu
 • zaświadczenie lekarskie o aktualnie zażywanych lekach
 • w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej częściowo lub całkowicie orzeczenie sądu
 • orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności (jeżeli zostało wydane).

Jeżeli przyszły odbiorca usług placówki nie posiada któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, wówczas lekarz placówki ocenia aktualny stan zdrowia i ustala indywidualny plan opieki. Podobna sytuacja występuje również w przypadku posiadania badań, celem potwierdzenia stanu zdrowia. Dokonana diagnostyka pozwala na zebranie informacji, co do stanu zdrowia, celem dopuszczenia oraz ukierunkowania określonych usług w sposób spersonalizowany dla konkretnej osoby.

Zapraszamy do zapoznania się z formalnymi szczegółami pobytu, które określa Regulamin Organizacyjny Domu Seniora Tiliam w Zawadzkiem.

Komfort

Kompleksowa opieka i wypoczynek w standardzie przyjaznego i unikatowego Domu dla osób starszych i niesamodzielnych. Do dyspozycji mamy pokoje w większości jednoosobowe z samodzielną łazienką wyposażone w estetyczne meble, tv, system przywoławczy.

więcej →

Aktywizacja

Zapewniamy atrakcyjne spędzanie czasu dzięki zaplanowanym aktywizacjom – dostosowanym do możliwości, potrzeb i preferencji opiekowanych osób. Wspólnie możemy uprawiać ogródek, wymieniać się doświadczeniami kulinarnymi w ramach warsztatów kulinarnych w naszej kuchni przystosowanej do takich zajęć, organizować zajęcia plastyczne, pogadanki itp.

więcej →

Opieka

Realizujemy usługi opiekuńcze (pielęgniarskie) i lecznicze dzięki doświadczonej kadrze opiekunów i specjalistów: lekarza, rehabilitanta, trenera personalnego, dietetyka. Dbałość o zdrowie i codzienny komfort pobytu to podstawa uzyskania zadowolenia i możliwości wspólnych aktywności na miarę potrzeb Mieszkańców naszego Domu.

więcej →

Jeżeli masz jakieś pytania chętnie na nie odpowiemy!